Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Події

Оновлено сайт Національної стратегії.

23.02.2015

Графік засідань тематичних підгруп

1. Соціальні та економічні права. (Забезпечення права на працю та соціальний захист; Забезпечення права на охорону здоров’я; Створення умов для свободи підприємницькоїдіяльності; Забезпечення права на освіту)
Доповідач: Третьякова Галина
Нарада відбудеться 23 лютого 2015 року о 10.00 год. в приміщені Міністерства юстиції (вул. Городецького,13, 2-й поверх, зал засідань)

2. Інші права (Протидія насильству та торгівлі людьми; Забезпечення права на приватність; Забезпечення рівних прав людей з інвалідністю; Забезпечення прав дитини)
Доповідач: Павліченко Олександр
Нарада відбудеться 23 лютого 2015 року о 11.30 год. в приміщені Міністерства юстиції (вул. Городецького,13, 2-й поверх, зал засідань)

3. Нові виклики (Забезпечення прав шукачів притулку, біженців, осіб без громадянства та мігрантів; Забезпечення прав учасників антитерористичної операції (АТО); Захист прав внутрішньо переміщених осіб; Вжиття усіх необхідних заходів для захисту прав осіб, що проживають на тимчасово окупованій території; Забезпечення прав осіб, що проживають на територіях, тимчасово не підконтрольних Україні, та територіях, що межують з ними; Звільнення заручників та відновлення їх прав)
Доповідач: Думич Ірина
Нарада відбудеться 23 лютого 2015 року о 13.30 год. в приміщені Міністерства юстиції (вул. Городецького,13, 2-й поверх, зал засідань)

4. Механізми дотримання, відновлення та реалізації прав людини в Україні (Забезпечення права на справедливий суд та реформування судової системи; Реформа кримінальної юстиції та органів правопорядку; Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини; Роль громадянського суспільства у процесі прийняття рішень)
Доповідач: Кушнір Ірина
Нарада відбудеться 23 лютого 2015 року 15.30 год. в приміщені Міністерства юстиції (вул. Городецького,13, 2-й поверх, зал засідань)

5. Громадянські свободи та політичні права (Забезпечення права на життя; Протидія катуванню чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість; Забезпечення свободи вираження поглядів та доступу до інформації; Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань (асоціацій); Забезпечення права на вибори та референдум; Подолання дискримінації; Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Забезпечення прав національних меншин;)
Доповідач: Шимчук Анастасія
Нарада відбудеться 24 лютого 2015 року в приміщені Міністерства закордонних справ (про місце і час буде повідомлено додатково)

Стан роботи над проектом Стратегії

17.12.2014
X 

забув пароль

реєстрація